Ogromno fasciklov z arhivskim gradivom

Vodnik po fondih in zbirkah

Zgodovinski arhiv Celje, 2022.
Različica: Digitalni vodnik po fondih in zbirkah 2.0
Zadnja posodobitev digitalne zbirke arhivov: 2024-06

Urednik

 • Borut Batagelj

Uredniški odbor

 • Bojana Aristovnik
 • Borut Batagelj
 • Bojan Himmelreich
 • Sonja Jazbec
 • Jože Kranjec
 • Anja Prša
 • Vesna Kočevar
 • Hedvika Zdovc
 • Aleksander Žižek

Avtorji besedil

 • Bojana Aristovnik
 • Borut Batagelj
 • Metka Bukošek
 • Bojan Cvelfar
 • Janez Cvirn
 • Bojan Himmelreich
 • Sonja Jazbec
 • Jože Kranjec
 • Milko Mikola
 • Vesna Sirk
 • Ivanka Zajc Cizelj
 • Hedvika Zdovc
 • Aleksander Žižek
 • in drugi

Računalniška obdelava

 • Luka Mrovlje

Fotografije

 • Tomaž Črnej

Grafični element Duhec Ferdi

 • Tomaž Milač

Duhec Ferdi je navdih po pravljici Miška Mica v arhivu (Nataša Budna Kodrič, Barbara Pešak Mikec, Založba Morfem 2010).

Realizacijo vodnika je omogočilo
Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije.