Logotip duhca Ferdija

Vodnik po fondih in zbirkah | Zgodovinski arhiv Celje

Impresum

Zgodovinski arhiv Celje: Vodnik po fondih in zbirkah 2016

Urednik: Borut Batagelj

Uredniški odbor: Bojana Aristovnik, Borut Batagelj, Bojan Himmelreich, Sonja Jazbec, Jože Kranjec, Vesna Sirk, Hedvika Zdovc, Aleksander Žižek

Avtorji besedil: Bojana Aristovnik, Borut Batagelj, Metka Bukošek, Bojan Cvelfar, Janez Cvirn, Bojan Himmelreich, Sonja Jazbec, Jože Kranjec, Milko Mikola, Vesna Sirk, Ivanka Zajc Cizelj, Hedvika Zdovc, Aleksander Žižek in drugi

Računalniška obdelava in postavitev: Mobinia inter d.o.o.

Fotografije: Tomaž Črnej

Grafični element Duhec Ferdi: Tomaž Milač
Duhec Ferdi je navdih po pravljici Miška Mica v arhivu (Nataša Budna Kodrič, Barbara Pešak Mikec, Založba Morfem 2010).

Realizacijo vodnika omogočilo Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije

Zgodovinski arhiv Celje, 2016

PRILAGODITEV PISAVE