Polne polic zaprtih zabojev arhivskega gradiva

Po 53. členu Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih je izdaja vodnikov opredeljena kot ena od dejavnosti arhivske javne službe Republiki Sloveniji. Zgodovinski arhiv Celje je pri izdajah vodnikov sodeloval že pri prvih dveh natisnjenih vodnikih (1966 in 1984), ki sta bila del širših skupnih izdaj vodnikov v Sloveniji in Jugoslaviji. Prvi samostojni vodnik je Zgodovinski arhiv Celje izdal leta 1986, drugi 1997, zadnji v vrsti tiskanih vodnikov pa je izšel leta 2010. Leta 2016 smo ob 60. letnici arhiva prvič izdali povsem elektronski spletni vodnik in tedaj utemeljili namen in prednosti izdaje spletnega vodnika Zgodovinskega arhiva Celje:

 • Izdaja vodnika je reprezentančni izkaz dela in dosežkov delovanja arhivske institucije od njenega začetka do presečnega datuma
 • Vodnik je z vsebino povezljiv z vzajemnim sistemom slovenskih javnih arhivov in je obenem dodatni pripomoček v smislu večje varnosti in prijaznega dostopa

Ob koncu leta 2022 javnosti predstavljamo novo spletno različico, ki izboljšuje uporabniško izkušnjo in veča dostop do arhivskega gradiva, ki ga hranimo. Verzija 2.0 vpeljuje nove funkcionalnosti:

 • Mesečno posodabljanje zbirke podatkov
 • Vodnik deluje kot progresivna spletna aplikacija
 • Hitrejše iskanje
 • Elastično iskanje
 • Napredni varnostni elementi
 • Povezljivost z vzajemno bazo slovenskih javnih arhivov in Virtualno čitalnico (VAČ)
 • Prikaz zadetkov popisnih elementov tudi nižje od nivoja fondov in zbirk
 • Prijazen vmesnik za ranljive skupine s standardom WCAG 2.1 nivo AA
 • Samodejna zaznava barvne sheme
 • Uporaba privzete pisave na uporabnikovi napravi
 • Optimiziran prikaz za mobilne naprave

Že prva spletna verzija vodnika je kot simbol vodnika uvedla v rabo personalizirano podobo Duhca Ferdija iz pravljice Miška Mica v arhivu. Vseznalec Ferdi vodi radovedno Mico v svet raziskovanja arhivov. Preko ikone, ki si jo namestite na vaše naprave, mu s klikom potrkajte in Duhec Ferdi bo postal vaš koristen pomočnik pri iskanju po arhivskem gradivu.

Dr. Borut Batagelj