Logotip duhca Ferdija

Vodnik po fondih in zbirkah | Zgodovinski arhiv Celje

Vodniku ob rob

Zgodovinski arhiv Celje v letu 2016 praznuje 60. obletnico ustanovitve, kar je dobra priložnost za pogled v opravljeno delo. V arhivskem delu se presek opravljenega dela skozi desetletja morda še najbolje prepoznava prek vodnika po fondih in zbirkah, saj je ta rezultat prizadevanj dela vseh generacij, ko so bile v arhivu zaposlene, poleg tega pa je to izdelek, ki je usmerjen k enemu od temeljnih ciljev javne arhivske službe – k uporabniku.

Vodnik po fondih in zbirkah Zgodovinskega arhiva Celje, ki ga predstavljamo ob koncu jubilejnega leta, je prvi povsem elektronski vodnik našega arhiva. Prva dva natisnjena vodnika (leta 1966 in 1984) sta bila del širših skupnih izdaj vodnikov v Sloveniji in Jugoslaviji. Prvi samostojni vodnik je Zgodovinski arhiv Celje izdal leta 1986, drugi 1997, zadnji v vrsti pa je vodnik iz leta 2010, ki je bil izdan v tiskani obliki, dostopen pa je bil tudi kot pdf dokument preko spletne strani. Iz »hibridne« oblike torej prvič prehajamo v povsem elektronsko, potem ko se je že ob zadnjem vodniku spraševalo, če je tiskana oblika sploh še smiselna.

Vprašanje lahko leta 2016 še poglobimo in se vprašamo, če je izdaja vodnika po fondih in zbirkah sploh smiselna, potem ko že nekaj let uporabljamo in delamo v vzajemni bazi slovenskih regionalnih arhivov SIRAnet, ki – zdaj že dodobra zapolnjena z informacijami – omogoča tudi zelo podrobno iskanje, poleg tega celo po skupni bazi več arhivov obenem.

Razlogov, da je (elektronska) izdaja vodnika še smiselna je več. Prvi, že zgoraj omenjeno, je prazničen, saj z vodnikom »slavimo« in beležimo vse delo, ki se je v Zgodovinskem arhivu Celje naredilo natančno 60 let po njegovi formalni ustanovitvi. Aktualni vodnik namreč odraža stanje gradiva na dan 13. 12. 2016, torej natančno na rojstni dan Zgodovinskega arhiva Celje. Več ostalih razlogov pa je vezanih predvsem na boljšo preglednost, dostopnost in povezljivost z bazo SIRAnet. Slednja služi delu v arhivu na prvi stopnji pri popisovanju in je tudi zasnovana po meri kot pripomoček za popisovanje stokovnih sodelavcev. Iz tega razloga je iskanje in prepoznavanje zadetkov popisanih na več nivojih za nekoga, ki se prvič srečuje z delom v arhivu, morda premalo pregledno. Poleg tega je SIRAnet živ organizem in podatki se za posamezne fonde in zbirke zaradi novih prevzemov ali preurejanja gradiva sproti in tudi daljša obdobja dopolnjujejo in s tega razloga niso vedno dostopni javnosti. Izdaja vodnika, ki bo vselej dostopen s podatki »le« na nivoju fondov in zbirk, poleg tega pa poizveduje tudi na nižjih nivojih, ima tudi s tega vidika dodatno uporabno vrednost. SIRAnet še vedno ostaja temelj našemu delu tudi v prihodnje, ugotavljamo pa lahko obenem, da novi elektronski vodnik, ki izhaja in v rezultatih poizvedbe še vedno lahko napoti uporabnika na SIRAnet, lahko zagotovi dodatno in boljšo uporabniško izkušnjo. Poleg tega aktualni vodnik poizveduje po bazi tudi s pomočjo bolj prožnega in naprednega algoritma, je hitrejši, vmesnik pa je prilagojen tudi uporabnikom mobilnih naprav.

Še to. Simbol izdaje tega vodnika je Duhec Ferdi. Ferdi je lik iz pravljice Miška Mica v arhivu, ki živi v arhivskem skladišču in vodi Mico v svet raziskovanja v arhivu. Poizkusite z iskanjem, morda bo v pomoč tudi vam.

 

Dr. Borut Batagelj

PRILAGODITEV PISAVE